Bronzová zahrada roku 2013

Když jsme byli pozváni řešit zahradu v Horních Měcholupech, stál na pozemku starý rodinný dům s vysokým schodištěm na verandu zvýšeného přízemí, který nenabízel příliš komfortu. Zahrada byla udržovaná, ale bez očividného konceptu, prostě taková „jak šel čas“. Trávníku dominovaly vzrostlé jehličnany v přední části zahrady i u domu, dál v zahradě pak rostlo několik starých ovocných stromů. Tu a tam se u plotu krčily či uprostřed trávníku trčely keříky různých druhů a velikostí. Zdálo by se nic moc začátek, ale nějak jsme cítili silný potenciál toho místa. A pak jsme viděli projekt na rekonstrukci domu a začalo nám být jasné, že tady se budou dít divy.

Bronzová zahrada roku 2013 | Atelier Flera

Základní požadavek investorů byl dům co nejvíce propojit se zahradou a vytvořit ústřední pobytové centrum navazující na nově plánovanou relaxační přístavbu domu. Chtěli mít také intimnější sezení vzdálenější od domu. Dalším přáním bylo, aby na pochozí plochy a případné drobné stavby v zahradě byly použity přírodní materiály. Požadavkem, který jsme ovšem brali jako samozřejmost, bylo zachovat v zahradě co nejvíce stávající vzrostlé zeleně.

Také jsme měli vyřešit oplocení směrem k silnici a podpořit soukromí majitelů zelenou clonou. Důležité bylo také zohlednit potřebu odděleného vstupu na pozemek k bočnímu vchodu do domu, kde mělo vzniknout soukromé kadeřnictví jedné z dcer investorů. To znamenalo oddělit soukromý a polo veřejný prostor tak, aby to nepůsobilo v zahradě příliš rušivě. Neposledním přáním investorů bylo vytvořit malou užitkovou část začleněnou do nové zahrady.

Bronzová zahrada roku 2013 | Atelier Flera

Nově navržená přístavba domu s architektonicky promyšleným systémem nakloněných ramp namísto strmého schodiště přímo vybízela zahradu vytáhnout nejen „k domu“, ale i „na dům“. Vznikl tedy soubor střešních výsadeb, které šplhají po rampách a provázejí každý krok návštěvníka domu. Klasické střešní výsadby rozchodníků a netřesků – jak říká trefně investorka „tlustokožců“ – byly doplněny kvetoucími trvalkami, travinami i směsí letniček, které zde přesemeňují.

Bronzová zahrada roku 2013 | Atelier Flera

Nakloněné rampy vedou nejen od branky k hlavnímu vstupu do domu, ale také propojují tuto úroveň se zahradou, a to včetně horního patra domu. V zahradě pak vzniklo několik partií s různou atmosférou. Pobytové centrum u relaxační přístavby domu, které je tvořeno modřínovou terasou pod stávajícím smrkem, je doplněno o nenápadný vodní prvek – podlouhlé nerezové kanály s vodními rostlinami. Voda v nich pouze líně teče, rostliny však čile bují a dotvářejí tak atmosféru i uvnitř přístavby, kde je vnitřní bazén. Při plavání v něm je okny vidět vegetace, takže si člověk může připadat ještě více jako v přírodě.

Bronzová zahrada roku 2013 | Atelier Flera

Na pobytové centrum navazuje intenzivní trávník, jemuž dominuje stará třešeň s kruhovou lavičkou. Pravidelně udržovaný trávník v zadní části zahrady ostře přechází v luční nesekaný trávník. Zahrada je zakončena slunným sezením, jehož jádro tvoří opět modřínová terasa s vodním kanálkem. Stín poskytovala dříve stará meruňka, ze které dnes bohužel zbyla pouze polovička. Dřevěné paravány z masivního dubu vytvářejí různá zákoutí a zároveň tvoří mohutnou treláž pro pnoucí růže. Část zahrady je věnována užitkové funkci. Drobné vyvýšené záhonky jsou lemované proutěnými obrubami, stejně jako ploty kolem zahrady. Kompostér byl zhotoven také z dubových pražců.

Bronzová zahrada roku 2013 | Atelier Flera

Na druhé straně louka navazuje na mohutný záhon vysokých trvalek a travin, doplněných hortenziemi a vzrůstnými česneky. Tento záhon tvoří požadovanou clonu směrem ke komunikaci a bytovým domům. Velmi silným tématem je v zahradě podpoření charakteru „pěnišníkového háje“ pod vzrostlými jehličnatými stromy. Velký záhon hýří barvami stálezelených rododendronů a azalek, čechrav, bohyšek a dalšího hustého podrostu. Tento druh výsadby pokračuje dál podél domu až do zadní části, kde vznikl polo veřejný prostor pro soukromé kadeřnictví. Díky materiálům a výsadbě plynule navazujících na soukromou zahradu, nepůsobí tato část vůbec rušivě, naopak, snad pouze díky dvěma malým brankám člověk zjistí, že se nachází na rozhraní dvou různých funkcí zahrady.

Bronzová zahrada roku 2013 | Atelier Flera

Za domem bylo vytvořením dřevěného plata na stávající betonové jímce zbudováno místo pro sušení prádla, což požadovala investorka. Všechny části zahrady sjednocují materiály použité na zpevněných plochách a ostatních konstrukcích a prvcích v zahradě. Vstupní části dominuje vjezd a chodník řešený z čedičových kvádříků. Ty vedou až k hlavním dveřím domu a volně se trousí dále po jednotlivých rampách až do horního patra a také dolů do zahrady. Čedič je střídán nášlapy z dubových pražců, které doplňují pochozí plochy na rampách a tvoří výrazný designový prvek. Chodník z dubových nášlapů se organicky vine přes plochu vjezdu a vstupního chodníku, podél celého domu a celou zahradou.

Bronzová zahrada roku 2013 | Atelier Flera

Stejný materiál je také zopakován na plotě podél komunikace – dubové pražce tvoří plotová „pole“ trčící z podezdívky mezi žulovými sloupky. Ty se nechaly vystavět z ubourané části domu, tudíž naprosto korespondují s materiálem přízemí. Realizace probíhala v několika fázích, které se samozřejmě neobešly bez chybiček a drobných problémů. Ale díky obrovské péči investorů a lásce k rostlinám paní investorky zahrada velmi prosperuje. Většině rostlin se daří, všechno zde kvete, bují, roste, plodí. Rostliny tuto lásku cítí.

Fotogalerie Bronzová zahrada roku 2013

Ferdinand Leffler | Atelier Flera

Ferdinand Leffler

Ferdinand Leffler je zahradní architekt a projektant, je zakladatelem ateliéru Flera. Do svého týmu si vybírá pečlivé, spolehlivé a kreativní architekty. Pomůže vám vymyslet zahradu tak, aby byla šitá na míru vašim požadavkům a potřebám, zkrátka abyste se v ní cítili dobře: „Jsme zastánci toho, že architektura dílčího pozemku by měla vyjadřovat nějaký příběh, který má začátek, gradaci, pointu… Zahrada by měla být konzistentním propojením všech prvků, funkcí, motivů, které do ní vnášejí požadavky klienta, a měla by mít jednotný rukopis.“


SZKT Inspirace 03/2013 | Atelier Flera

Zdroj: SZKT Inspirace 03/2013
Text: Ing. Veronika (Matoušová) Hořáková
Foto: Atelier Flera


Výběr z našich článků

Pohádkové místo zahrada | Renee bydlení

Pohádkové místo zahrada

Každý z nás si přeje mít kouzelné místo, na kterém bychom mohli odpočívat po každodenním stresu. Mnohdy se obracíme na přírodu, která nás přitahuje, neboť se v ní cítíme volně a nespoutaně. Ale může to být i malá zelená louka, […]

Výběr z referencí

Eva Boučková | Horní Počernice

Spolupráce s aterlierem Flera byla velice příjemným zážitkem s krásným výsledkem, který je navíc maximálně funkční. - všechny reference

Eva Boučková