Návrh obnovy parku Žižkovo náměstí

V historické zástavbě Žižkova jsme navrhli park pod korunami stromů, kde navazujeme na stávající terasovité uspořádání, ale celý prostor protínáme diagonální cestou – hlavní tepnou parku, která umožní lepší prostupnost územím. Naším cílem je park co nejvíce propojit s budovou uměleckoprůmyslové školy a nabídnout ho jejím studentům. Prostor by měl sloužit jako venkovní galerie pro prezentaci současných umělců i studentů školy. Převážná část prostoru je tvořena mlatovým povrchem, který umožňuje naprostou volnost pohybu parkem. V centrální části je navržen vodní prvek – mělký vodní kanál s tekoucí vodou, ve kterém bude možné si smočit nohy. Mobiliářem a herními prvky by měla být právě umělecká díla, která se budou obměňovat na základě kurátorského výběru. V plánu je zachovat v parku sportovní hřiště, herní prvky jsou rozmístěny volně po prostoru parku. Samozřejmostí je bezbariérový přístup na jednotlivé terasy.

– Ferdinand Leffler

150 150 Návrh obnovy parku Žižkovo náměstí

Odebírejte Ferdinandův zpravodaj s čerstvými novinkami každý měsíc!