Resort Veerhoeve

Záměrem bylo vytvoření rekreačního resortu s tematikou rybářské vesnice na nizozemském venkově. Jednotlivé obytné objekty resortu jsou rozprostřeny okolo rozlehlých umělých jezer propojených vodními kanály. Mezi jednotlivými objekty neexistují ploty, hranice vymezujeme zeleň, která nám pomáhá dotvářet intimitu mezi jednotlivými domky. Důležitý je kontakt s vodou – dřevěná mola, jízda na lodičkách, vodní herní prvky. Navrženo je několik tématických dětských hřišť. Hlavními materiály v celém prostoru jsou červené pálené cihly, dřevo, vše zabalené do zeleně. Zeleň dotváří charakteristickou atmosféru resortu. Pracujeme s hraničními stromy, alejemi zvýrazňujícími pohledové osy nebo dominantními stromy na křížení cest.

– Ferdinand Leffler

150 150 Resort Veerhoeve

Odebírejte Ferdinandův zpravodaj s čerstvými novinkami každý měsíc!