Zahrada s lehkostí

Zahrada obklopuje jednopodlažní novostavbu, která má prostřednictvím velkých posuvných oken skvělé napojení domu na zahradu. Navazující terasy jsou ve stejné úrovni jako podlahy obývacího pokoje, což jsou pro architekty ideální výchozí pozice.

Zadání majitelů bylo jednoznačné: vytvořit designově čistou zahradu, která bude ze všech stran poskytovat dostatek soukromí, v průběhu celého roku dynamické pohledy z oken, a pokud to jen trochu půjde, tak i nějaké to zákoutíčko, kam se můžete schovat třeba s knížkou. Dalším přáním bylo vybudovat několik zeleninových záhonků a do prostoru zakomponovat trampolínu, což bývá v podobně malých zahrádkách vždy nelehký úkol. Do centra zahrady jsme navrhli jednoduchý vodní prvek, který slouží k osvěžení atmosféry, zpříjemnění ovzduší i akustickému odclonění ruchu okolí. Výběr rostlin vycházel z jednoduchých kombinací trvalek a travin, které máme na podobných stanovištích vyzkoušené (třapatky, rudbekie, kakosty, jednoduché okrasné traviny) a které nám k zamýšlenému nedbale elegantnímu konceptu zahrady hezky ladí.

– Ferdinand Leffler

150 150 Zahrada s lehkostí

Odebírejte Ferdinandův zpravodaj s čerstvými novinkami každý měsíc!