Projekt

Projekt zahrady | Atelier Flera

CO JE PROJEKT?

Jednotlivé složky kompletního projektu, tak jak je pro Vás připravíme jsou:

1) ZAMĚŘENÍ A FOTODOKUMENTACE

Zaměření stávající situace pozemku, zakreslení do srozumitelného měřítka, fotodokumentace stávající situace. Jednoduché výškopisné a polohopisné zaměření si zajistíme sami. V případě složitějších geodetických prací si přizveme externího geodetické profesionála. V této fázi si také prověříme typ a kvalitu zeminy na Vašem pozemku.


2) INSPIRATIVNÍ LISTY

Poté, co nám sdělíte své představy a přání se pokusíme zareagovat tzv. inspirativními listy, kde se pomocí atmosfér, barev a pocitů pokusíme vystihnout cestu, která by s Vašimi přáními mohla dobře rezonovat.

3) STUDIE

Studie navrhovaných řešení – bývá jich několik a měli bychom se s jejich pomocí domluvit na tom, jaké bude rozvržení hmot a ploch v zahradě.

Dubeč – koncept zahrady

Dolní Chabry – koncept zahrady


Hanspaulka – koncept zahrady

Horní Počernice – koncept zahrady


4) VIZUALIZACE

Sporné a komplikovanější prostorové momenty v celku zahrady je lépe názorně nakreslit, abyste získali představu blízkou realitě.

Kozly – vizualizace zahrady

Točná – vizualizace zahrady


Bezděkov – vizualizace zahrady

Hanspaulka – vizualizace zahrady


Vizualizace terasy

Vizualizace terasy


Vizualizace zahrady

Vizualizace zahrady


5) OSAZOVACÍ PLÁN

Osazovací plán – přesná specifikace použitého rostlinného materiálu a jeho umístění, spokojen budu tehdy, kdy bude Vaše zahrada „žít“ v průběhu celého roku a její proměnlivost Vás bude těšit a bavit bez přestání.

Osazovací plán zahrady

Osazovací plán zahrady


6) TECHNICKÉ DETAILY

Pro jasné specifikování projektovaných dílčích prvků v nové architektuře Vaší zahrady je třeba připravit velmi přesně zpracované podklady a to jak po stránce rozměrů, tak i technologie proveditelnosti. Jedině tak můžeme nalézt spolehlivého a seriozního dodavatele konkrétního záměru.

Technický detail boxu na kola

Technický detail dřevníku


Technický detail konstrukce do gabionu

Technický detail květináče


Technický detail pergoly

Technický detail plotu


Technický detail vodního prvku

Technický detail altánu


7) TEXTOVÁ ČÁST

Pro jasné specifikování projektovaných dílčích prvků v nové architektuře Vaší zahrady je třeba připravit velmi přesně zpracované podklady a to jak po stránce rozměrů, tak i technologie proveditelnosti. Jedině tak můžeme nalézt spolehlivého a seriozního dodavatele konkrétního záměru.

8) POLOŽKOVÝ ROZPOČET / TENDROVÁ DOKUMENTACE

Poptáme několik kvalitních firem v okolí realizace. Každé důkladně vysvětlíme záměr a necháme zpracovat několik srovnatelných rozpočtů. Připravíme pro Vás také reference jednotlivých dodavatelů, tak, abyste měli podklady k výběru ucelené.

Projekt zahrady | Atelier Flera

Chcete od nás projekt zahrady? Napište nám!

Výběr z našich článků

Chelsea Flower Show 2015

Rok se s rokem sešel a mně to opět nedalo a vypravil jsem se na slavnou rozkvetlou výstavu Chelsea Flower Show 2015 v srdci přepychové londýnské čtvrti Chelsea.

Výběr z referencí

Červenkovi

Pan Leffler nám představil jednoduchý, krásný projekt. Vyslechl nás, respektoval naše přání a přitom nás citlivě vedl, snadno jsme upustili od našich některých původních představ. - všechny reference

Červenkovi