Vysněná zahrada, která vydrží

Od ledna jsme vás provedli spoluprací se zahradním architektem krok za krokem – od první schůzky přes cizelování detailů až po projektovou dokumentaci. Dnes vás náš spolupracovník, architekt a projektant Ferdinand Leffler, seznámí s úskalími realizace a poradí vám, na co si dát pozor.


Životnost venkovní dlažby nezávisí jen na volbě správného, dostatečně odolného materiálu, ale zejména na kvalitě pokládky. Hlavní zásadou přitom je, že nejdůležitější je to, co není vidět. Jednotlivé vodu propouštějící vrstvy pod dlážděním vyžadují správnou technologii a kvalitní zhutnění.

Ferdinand varuje: „Pozor na kvalitu firmy. Služby zahradní architektury dnes nabízí řada krachujících stavebních firem, které mají nedostatek ostatních zakázek. Problémem je, že jejich zaměstnanci nemají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti, nerespektují specifika daného místa, např. neumí pracovat s různými druhy půd ani rostlin apod. Výsledky podle toho vypadají.“Výběru realizační firmy jsme se věnovali už v předchozím díle. Pokud jste na konci svého snažení a vybrali jste „tu pravou“, rozhodně neusínejte na vavřínech.

Dobrá smlouva je základ

Výsledek si pojistěte dobře sepsanou smlouvou, ideální je, když se v něm firma zaváže k přesnému plnění projektové dokumentace, příp. se v ní vyjasní odchylky a výhrady vůči technickému provedení či osazovacím plánům. „Tomu by měla předcházet vyčerpávající debata nad projektovou dokumentací – vyjádřit by se měly všechny strany, tedy i sám architekt,“ znovu připomíná Ferdinand Leffler. Ten, pokud jste se tak domluvili hned na začátku, bude na samotné provedení dohlížet v rámci kontrolních dnů. Kontrolní dny by pak měly být zaznamenány do širšího harmonogramu celkových prací, jenž by měl být rovněž zakotven ve smlouvě.

Organizace prací

Určitě trvejte na stanovení styčné osoby, která s vámi bude za firmu komunikovat, aby se nestalo – lidově řečeno – že levá ruka neví, co dělá pravá. Praktickou pomůckou je požadovat po firmě stavební deník, kde bude pečlivě zaznamenávat všechny úkony a případné komplikace, problémy či jejich řešení. „Důrazně žádejte i konzultaci jakýchkoli odchylek a změn projektu v průběhu samotné realizace, i sebemenší zásah může výsledek znehodnotit,“ varuje Ferdinand Leffler.

Platba

Určitě není rozumné zaplatit celou částku předem, na druhou stranu bude firma potřebovat alespoň nějaký kapitál do začátku. Domluvte se na záloze 10–20 procent částky předem, další splátku směřujte do období po prvních terénních pracích. „Rozhodně trvejte na tom, že posledních 10 procent zhotoviteli zaplatíte až po předání kompletní zahrady,“ upozorňuje odborník.

Výsadba rostlin

Při výsadbě rostlin je klíčové dodržet osazovací plán, a to jak z hlediska umístění, tak druhového složení. Pokud je některá rostlina těžko k sehnání, může mít realizační firma tendenci tlačit vás do změny. Trvejte raději na svém – i drobná změna může narušit celkové vyznění, nebo dokonce soužití jednotlivých druhů.


DŮLEŽITÉ MOMENTY

Výsadba stromů je věda − následkem špatné výsadby může strom i uhynout. Velmi vhodné je podzemní kotvení s využitím příček a popruhů, které fixují kořenový bal. Nadzemní kotvení pak celkový systém už jen doplňuje, případně pomáhá ke stabilitě na větrném místě.Údržba se nesmí podcenit. Pokud ji správně neprovádíte, nemusí být na pozdější reklamace brán zřetel. Například traviny jsou choulostivé na mrazíky − na zimu je nutné svázat je k sobě pro vytvoření specifického mikroklimatu a obložit chvojím.Vodní prvky patří v zahradě k těm nejsložitějším. Potřebná technologie (filtrace, čerpadlo) pro cirkulaci může být umístěna buď v rámci vodního prvku, nebo mimo něj. Druhé řešení je upřednostňováno vzhledem ke snadnějšímu přístupu při eventuálním problému.Akátové dřevo je u nás zatím stále nedoceněn. Akátová terasa nejen dobře vypadá, ale je i odolná vůči „kroucení“. Celá paluba je v tomto případě zespodu zpevněna dřevěným roštem, který podpírají vyrovnávací terče, konstrukce je zasazena do nezbytného štěrkového podloží.Rostliny

Rostliny jsou živý, choulostivý materiál. „Pokud jde o samotnou výsadbu, trvejte na kontrole (např. stavu kořenového balu) jak při jejich dodání, tak při odevzdání hotové výsadby – kontrolu plánujte optimálně do kontrolních dnů, kdy bude přítomen i architekt,“ radí Ferdinand Leffler. Mějte na paměti, že pro zakládání zahrady, tvorbu trávníku a výsadbu rostlin je ideálním obdobím jaro, tedy duben až červen. Výsadba stromů pak může proběhnout i během října či listopadu. Chtějte záruku za rostliny, která může být ovšem podmíněna vaší správnou péčí. Pokud to není ve vašich silách, domluvte se s firmou, že do budoucna zajistí i jakýsi „servis“.

Reklamace

Všímejte si snahy dodržet projekt, ale zároveň aktivně navrhovat účinná řešení. Pokud bude firma jen hledat cestičky, jak architektův záměr obejít nebo nahrazovat určité prvky méně nákladnými a méně kvalitními, mějte se na pozoru. Pokud budete trvat na dodržování projektu, konzultacích případných změn a bude fungovat instituce kontrolních dní, měli byste se vyvarovat většiny pozdějších problémů. Nicméně i tak se může něco „nepovést“ a vy máte právo domáhat se nápravy.

Předem se proti sporným krokům ohraďte. Existují samozřejmě závady, které firma předem nemůže předpokládat. Diskutabilní je např. vymrznutí, to je jak záležitostí dobrého plánování, tak údržby. U složitějších úkonů je moudřejší, když je firma zajistí formou subdodávky. „Týká se to zejména stavebních konstrukcí a elektroinstalací, tam chybují dodavatelské firmy nejčastěji,“ potvrzuje praxi Ferdinand Leffler.


Pnoucím rostlinám pomohou trelážní systémy. Konstrukci je ideální zvolit jednoduchou, aby nerušila kompozici v době před úplným přikrytím objektu.Proti sesuvu výsadby na svažitém terénu je vhodné použít jutovou nebo kokosovou rohož, která již řadu let patří mezi základní výsadbový materiál.Není ostudou si některé, pro vás významné rostliny nechat označit. Naopak záhon tak dostane osobitý charakter, vy si usnadníte údržbu a budete si jej o to více užívat.Ferdinand Leffler | Atelier Flera

Ferdinand Leffler

Ferdinand Leffler je zahradní architekt a projektant, je zakladatelem ateliéru Flera. Do svého týmu si vybírá pečlivé, spolehlivé a kreativní architekty. Pomůže vám vymyslet zahradu tak, aby byla šitá na míru vašim požadavkům a potřebám, zkrátka abyste se v ní cítili dobře: „Jsme zastánci toho, že architektura dílčího pozemku by měla vyjadřovat nějaký příběh, který má začátek, gradaci, pointu… Zahrada by měla být konzistentním propojením všech prvků, funkcí, motivů, které do ní vnášejí požadavky klienta, a měla by mít jednotný rukopis.“


Home Architect Home 11/2013 | Atelier Flera

Zdroj: Home Architect 11/2013
Text: Dominika Záveská ve spolupráci s Ferdinandem Lefflerem
Foto: Atelier Flera


Výběr z našich článků

Harmonická záhrada plná života

Nazrite s nami do záhrady, z ktorej vyžaruje pokoj a zároveň v nej pulzuje každý jeden vytvorený prvok. Premyslený priestor dokonale odzrkadľuje úzku komunikáciu a vzájomné porozumenie si medzi majiteľom a ateliérom záhradnej architektúry Flera.

Výběr z referencí

Dvořákovi

Spolupráce s architektonickou kanceláří Flera pro nás byla potěšením a radostí. Našli jsme zde vzácnou kombinaci stoprocentní profesionality a spolehlivosti s bohémskou lehkostí a kreativitou. - všechny reference

Dvořákovi