V projektech atelieru Flera je kladen důraz na udržitelnost a citlivý přístup k životnímu prostředí

Styl Atelieru Flera vychází z myšlenek Ferdinanda Lefflera, zakladatele tohoto studia. Architekti studia Flera vnímají proměnlivost přírody v průběhu roku jako největší hodnotu a přínos, který vám zahrada nabízí. Fascinující proces zrodu a zániku, stejně jako přirozené stárnutí materiálů nejenže ve svých návrzích nezakývají, ale naopak na něm design a pravdivost svých zahrad staví.

Přední český architekt František Leffler je úspěšným inovátorem v oboru

 

 

Co můžete očekávat

Na začátku spolupráce se hodně ptáme. Jedině precizní zadání je totiž stabilním základem pro opravdu dobrý projekt vaší zahrady. Zkuste si schválně sami zodpovědět jednoduché otázky, které se vaší zahrady dotýkají. Jen namátkou: Kde se ve své zahradě nejraději zastavujete? Odkud je nejhezčí pohled na okolí? A odkud se dobře kouká na váš dům?

Kde na své zahradě tráví nejvíc času soused? Baví vás oheň? A voda? Dovedete si představit, že si ve své zahradě zacvičíte? Pokud si chcete otázky zodpovědět všechny a máte chuť se zodpovědně připravit na schůzku s architektem, objednejte si Ferdinandovu knihu Žijte ve své zahradě.

Jak projekt probíhá

Projekt zahrady, který pro vás bude atelier vypracovávat, se skládá ze dvou fází: 1. studie (ve velkých projektech členěna na koncepční a detailní) a 2. prováděcí, výrobní nebo chcete-li tendrová dokumentace s precizním výkazem výměr.

Tým Atelieru Flera vám následně pomůže s výběrovým řízením a s výběrem vhodné realizační firmy. Atelier má na sebe návázáno několik špičkových zahradnických firem, nicméně se vůbec nebrání spolupráci s vámi vybraným seriózním dodavatelem. Projektanti Atelieru Flera považují za samozřejmost následné dohlížení realizace ve formě pravidelných autorských dozorů. Jak známo, ďábel je ukryt v detailu. Právě fáze dozoru realizace bývá v praxi bohužel velmi často podceňována a výsledná podoba zahrady pak může být od svěžího architektonického návrhu žalostně vzdálena.

Prohlédněte si ukázku jednotlivých částí projektové dokumentace, ať máte představu. Pokud máte doplňující otázky, napište nám, rádi dovysvětlíme.

Poptávka

Líbí se vám naše práce a filosofie atelieru Flera ve vás rezonuje? Než se poprvé setkáme, zamyslete se důkladně, co od své zahrady chcete. Vše sepište a k dopisu připojte i několik fotografií pozemku, blízkého okolí a vašeho domu, máte-li, připojte i jeho studii. K sepsání svého zahradního wishlistu se inspirujte v knize Žijte ve své zahradě.

Velmi pravděpodobně vás bude zajímat cena projektu. Bavíme-li se o zahradě rozměru 600 m2, bude studie stát cca 100 000 Kč bez DPH a prováděcí dokumentace také okolo 100 000 Kč bez DPH.

Více o tom, jak jednotlivé části naší projektové dokumentace vypadají, naleznete v záložce Jak pracujeme. Cena našich projektů se odvíjí od předpoládané pracnosti, tedy množství hodin, které na vašem projektu budeme trávit. Proto zahrady větších rozměrů nebudou cenově násobky ceny zahrady malé, ale budou se lišit maximálně o několik desítek procent.