Sakura

SLOVO ARCHITEKTA:

„Koncept je zcela mimořádný pro svou netradiční formu spojení domu a zahrad, a to nejen v rámci České republiky, ale i celosvětově. Vegetace je na Sakuře využita jednak horizontálně, v podobě přilehlého soukromého parku a zelené střechy se vzrostlými stromy, ale i vertikálně. Na dům instalujeme celkem 32 000 kusů květin, bylin, keřů a stromů. Pro srovnání: Bosco Verticale, možná nejznámějším stavba pracující s principem visutých zahrad, má na svém kontě „pouze“ 20 000 kusů rostlin. Sakura je tedy z pohledu vegetace opravdu velmi ambiciózním projektem.“

150 150 Sakura

Odebírejte Ferdinandův zpravodaj s čerstvými novinkami každý měsíc!