Bleriot

SLOVO ARCHITEKTA:

Bleriot je z hlediska zahradní architektury navržen v podobném duchu jako High Line park v New Yorku nebo Olympic Park v Londýně. Developer jím dokazuje velkou odvahu a vizionářství. Jedinečnost projektu spočívá ve výsadbě lokálních, až plevelných druhů. Kompozice tvořené náletovými ruderálními rostlinami jako jsou břízy, řebříčky, javory nebo babyky jsou uspořádané v přirozených poměrech, které najdete v přírodě. Po dvou letech by zeleň měla fungovat bezúdržbově. Umělecké prvky v parku odkazují tematicky k letectví, se kterým je pražská část Kbely neodmyslitelně spojena.“

150 150 Bleriot

Odebírejte Ferdinandův zpravodaj s čerstvými novinkami každý měsíc!